+48 502 679 381

Staromorzysławska 2a, 62-510 Konin

+48 502 679 368

Kolska 67, Stary Konin, 62-500

24/7
czynne całą dobę

Pogrzeb

Zajmujemy się kompleksową organizacją i obsługą ceremonii pogrzebowych na terenie Konina i okolic. Oferujemy całodobową pomoc począwszy od transportu zwłok po organizację spotkania pożegnalnego dla rodziny i najbliższych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozliczenie dokonywane jest po wykonaniu usług. Istnieje także możliwość rozliczenia bezgotówkowego w ramach zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Pogrzebowy Konin Hades
Zakład Pogrzebowy Konin Hades

Pogrzeb wyznaniowy

Zakład Pogrzebowy Hades organizuje pogrzeby w kościołach i na cmentarzach wszystkich wyznań. Forma ceremonii pogrzebowej jest dostosowana do oczekiwań rodziny zmarłego. Nabożeństwo żałobne z reguły odbywa się w kościele parafialnym zmarłego , jednak rodzina i bliscy mogą wybrać inny kościół na mszę żałobną np. przy cmentarzu na którym nastąpi złożenie ciała do grobu. Do własnej kancelarii parafialnej trzeba dostarczyć akt zgonu, ewentualnie zaświadczenie o przyjętych sakramentach. Jeżeli msza św. żałobna odbywa się poza własną parafia należy uzyskać od proboszcza zaświadczenie wyrażające tzw. zgodę na pogrzeb w innej parafii. Taka procedura jest przyjęta i ogólnie wymagana w kościele katolickim.

Pogrzeb dziecka nienarodzonego

Decyzja o pochowaniu dziecka nienarodzonego należy do rodziców. Jeżeli zdecydują się na pochówek szpital sporządzi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego oraz kartę zgonu. Z tymi dokumentami należy udać się do USC, gdzie zostanie wystawiony akt urodzenia dziecka martwo urodzonego. Część karty zgonu, oraz akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe są dokumentami niezbędnymi do pochowania na cmentarzu. Dzieci możemy dochować do istniejącego grobu rodzinnego.

Czuwanie przy zmarłych to naprawdę czas na śmiech, łzy, wspomnienia i modlitwę. Jest to czas weselenia się wszystkim, czym zmarły był i pozostaje. Może być to czas prawdziwego ukojenia wszystkich cierpiących.

Czuwanie przy zmarłych to pierwszy sposób, w jaki Kościół umieszcza uczucia żałobników i w kontekście naszej wiary. Modlitwa z czytaniem fragmentów Pisma Świętego nawiązujących do życia zmarłego, kazanie pełne otuchy i nadziei, wstawiennictwa przemawiające do wiary zgromadzonych wokół zmarłego i modlitwy wybrane z bogatych źródeł obrządku chrześcijańskich pogrzebów mogą w wielkim stopniu przygotować zebranych do przyjęcia chrześcijańskiego ducha liturgii pogrzebowej. Częścią czuwania może być również różaniec lub inne modlitwy do Najświętszej Marii Panny.

Ostatnim etapem – ostatnim konkretnym czynem, który możemy dokonać na rzecz naszych najbliższych na tym świecie – jest pochówek ciała w ziemi lub krypcie. Śmierć nie rozrywa relacji, więzi i „komunii”, którą tworzymy pomiędzy sobą w wierze. Spoczywanie w uświęconym miejscu z naszymi braćmi i siostrami jest wielkim potwierdzeniem tej wiary.

Rytuał pochówku to końcowa liturgia obrzędu chrześcijańskich pogrzebów. Jak w wypadku czuwania przy zmarłym, obrządek pochówku obejmuje czytanie z Pisma Świętego, kilka słów nadziei wygłoszonej przez osobę prowadzącą, wstawiennictwo i modlitwy.

Cmentarz katolicki to uświęcone miejsce, w który, czcimy i okazujemy szacunek zmarłym. Jest pomnikiem wszystkich, którzy tam spoczywają. Jest miejscem świętym, gdzie katolicy przybywają, aby wyrazić swoją żałobę i nadzieję na zmartwychwstanie najbliższych, którzy odeszli przed nimi. Jest to ziemia poświęcona, godna tych, których ciało było świątynią Ducha Świętego na ziemi, a teraz oczekuje na powstanie ze zmarłych.