+48 502 679 381

Staromorzysławska 2a, 62-510 Konin

+48 502 679 368

Kolska 67, Stary Konin, 62-500

24/7
czynne całą dobę

Formalności Pogrzebowe

Formalności Pogrzebowe Hades Konin. Nigdy nie jest się dostateczne przygotowanym na śmierć Bliskiej Osoby. Rzadko kiedy Rodzina wie, jakich formalności związanych z organizacją pogrzebu należy dokonać. Dlatego też, w tych trudnych chwilach, chcemy Państwu pomóc, przybliżając dokumenty i procedury, które muszą zrealizować najbliżsi Zmarłego przed ostatnim pożegnaniem.

Kluczowym znaczeniem dla przebiegu realizacji formalności pogrzebowych jest miejsce, w którym nastąpił zgon.

ŚMIERĆ W DOMU

W przypadku, gdy Bliski zmarł w domu przede wszystkim należy wezwać lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie, w przypadku gdy do śmierci doszło w nocy. Lekarz wystawi kartę zgonu. Ten dokument jest niezbędny do tego, aby w Urzędzie Stanu Cywilnego odebrać akt zgonu. Po odebraniu karty zgonu od lekarza należy następnie zadzwonić do wybranego zakładu pogrzebowego, który odbierze ciało i przetransportuje je specjalnie przygotowanym samochodem do chłodni.

ŚMIERĆ W SZPITALU

Jeżeli śmierć Bliskiego nastąpiła w szpitalu kartę zgonu wystawi lekarz. Po jej odebraniu rodzina powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie od ręki wystawią jej akt zgonu. Następny krokiem jest wybranie domu pogrzebowego, który zorganizuje uroczystości pogrzebowe i sam pochówek.
WAŻNE: wydanie jednego odpisu aktu zgonu jest bezpłatne, za kolejne trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 22 zł za sztukę.

Formalności Pogrzebowe Hades Konin

W domu pogrzebowym przeprowadzona zostanie cała organizacja pochówku. Dzięki temu rodzina będzie mogła przygotować się do ostatniego pożegnania Bliskiego.

Do prawidłowej organizacji uroczystości potrzebny jest wybór:

 • cmentarza, na którym spoczną doczesne szczątki Zmarłego;
 • charakteru uroczystości – Rodzina może wybierać pomiędzy pogrzebem wyznaniowym (ze wskazaniem religii) lub świeckim;
 • pogrzebu tradycyjnego (złożenie ciała do grobu) lub połączonego z kremacją.

Jednocześnie, aby zakład pogrzebowy mógł rozpocząć organizację pochówku, należy mu złożyć komplet dokumentów, w tym:

 • kartę zgonu;
 • akt zgonu;
 • dowód osobisty osoby, która zleca organizację pogrzebu;
 • podanie o dochowanie, jeśli jest taka konieczność;
 • zaświadczenie z parafii zmarłego, w ramach której wyrażona jest zgoda na pogrzeb w obrzędzie katolickim poza parafią Zmarłego;
 • legitymację emeryta lub rencisty lub ostatni wycinek emerytury lub renty, jeśli pogrzeb będzie kredytowany;
 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym.
Zakład Pogrzebowy Konin Hades

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy ZUS

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Bliskich Zmarłego cenione zakłady pogrzebowe pomagają w imieniu Klienta w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu wystarczy w biurze zakładu pogrzebowego pobrać i wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku oraz dołączyć do niego upoważnienie, na podstawie którego dom pogrzebowy wystąpi do ZUS w imieniu Klienta. Obecnie zasiłek ten wynosi 4.000 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • emeryta lub rencisty, bądź osoby spełniającej warunek do jej uzyskania;
 • osoby ubezpieczonej – także z racji zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego;
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania :

Najczęściej zadawane pytania

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który wystawi kartę zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w ciągu dnia w domu – powinien to być lekarz pierwszego kontaktu. Jeżeli zgon nastąpił w nocy lub (o dowolnej porze) w miejscu publicznym, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Mając już kartę zgonu należy skontaktować się z wybraną firmą świadczącą usługi pogrzebowe – jej pracownicy natychmiast przyjadą po zmarłego.

Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu i akt zgonu, z którym należy się zgłosić do wybranego zakładu pogrzebowego. Osoba zlecająca organizację pogrzebu musi mieć również przy sobie dowód osobisty. W przypadku kredytowania pogrzebu, żeby zakład pogrzebowy mógł w imieniu zlecającego wystąpić o przyznanie zasiłku , niezbędna będzie też legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty – dokument poświadczający ubezpieczenie zmarłego w ZUS lub KRUS. W niektórych przypadkach potrzebny jest akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy ( np. gdy zajmujemy się pogrzebem rodzica, kogoś z rodzeństwa, babci lub dziadka ( chodzi o udokumentowanie pokrewieństwa do ZUSu.
W przypadku pogrzebu katolickiego poza własną parafią, konieczne będzie uzyskanie zgody księdza proboszcza z parafii do której należała osoba zmarła: zgoda na pogrzeb katolicki poza własną parafią, do księdza należy wybrać się z aktem zgonu.

 • wypełniony wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • odpis aktu zgonu
 • legitymację emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty bądź w przypadku zmarłego pracującego – zaświadczenie z zakładu pracy
 • oryginały faktur
 • udokumentowanie pokrewieństwa, jeżeli jest taka konieczność
 • notatkę z dowodu osobistego – jeżeli pogrzeb będzie kredytowany

Nasza firma pogrzebowa pomoże Państwu wypełnić wszystkie niezbędne formularze oraz złoży je w Państwa imieniu do odpowiedniego urzędu, oczywiście pod warunkiem że wnioskodawca jest w linii prostej spokrewniony ze zmarłym. Więcej na ten temat w zakładce zasiłek pogrzebowy.

Nie, Zakład Pogrzebowy HADES organizuje pogrzeby w różnych obrządkach religijnych jak również pogrzeby świeckie.

Jak najbardziej, firma pogrzebowa Hades świadczy kompleksowe usługi w tym również dostarczenie kwiatów na cmentarz.

Kościół katolicki już od lat 60 XX wieku wyraża zgodę na spopielenie zwłok. Zgodnie z Jego doktryną, zbawieniu ulega dusza człowieka a ciało jedynie czeka na zmartwychwstanie, i niezależnie od formy pochówku, ciało człowieka „w proch się obróci”.