+48 502 679 381

Staromorzysławska 2a, 62-510 Konin

+48 502 679 368

Kolska 67, Stary Konin, 62-500

24/7
czynne całą dobę

Najczęstsze pytania

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który wystawi kartę zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w ciągu dnia w domu – powinien to być lekarz pierwszego kontaktu. Jeżeli zgon nastąpił w nocy lub (o dowolnej porze) w miejscu publicznym, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Mając już kartę zgonu należy skontaktować się z wybraną firmą świadczącą usługi pogrzebowe – jej pracownicy natychmiast przyjadą po zmarłego.

Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu i akt zgonu, z którym należy się zgłosić do wybranego zakładu pogrzebowego. Osoba zlecająca organizację pogrzebu musi mieć również przy sobie dowód osobisty. W przypadku kredytowania pogrzebu, żeby zakład pogrzebowy mógł w imieniu zlecającego wystąpić o przyznanie zasiłku , niezbędna będzie też legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty – dokument poświadczający ubezpieczenie zmarłego w ZUS lub KRUS. W niektórych przypadkach potrzebny jest akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy ( np. gdy zajmujemy się pogrzebem rodzica, kogoś z rodzeństwa, babci lub dziadka ( chodzi o udokumentowanie pokrewieństwa do ZUSu.
W przypadku pogrzebu katolickiego poza własną parafią, konieczne będzie uzyskanie zgody księdza proboszcza z parafii do której należała osoba zmarła: zgoda na pogrzeb katolicki poza własną parafią, do księdza należy wybrać się z aktem zgonu.

  • wypełniony wniosek o zasiłek pogrzebowy
  • odpis aktu zgonu
  • legitymację emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty bądź w przypadku zmarłego pracującego – zaświadczenie z zakładu pracy
  • oryginały faktur
  • udokumentowanie pokrewieństwa, jeżeli jest taka konieczność
  • notatkę z dowodu osobistego – jeżeli pogrzeb będzie kredytowany

Nasza firma pogrzebowa pomoże Państwu wypełnić wszystkie niezbędne formularze oraz złoży je w Państwa imieniu do odpowiedniego urzędu, oczywiście pod warunkiem że wnioskodawca jest w linii prostej spokrewniony ze zmarłym. Więcej na ten temat w zakładce zasiłek pogrzebowy.

Nie, Zakład Pogrzebowy HADES organizuje pogrzeby w różnych obrządkach religijnych jak również pogrzeby świeckie.

Jak najbardziej, firma pogrzebowa Hades świadczy kompleksowe usługi w tym również dostarczenie kwiatów na cmentarz.

Kościół katolicki już od lat 60 XX wieku wyraża zgodę na spopielenie zwłok. Zgodnie z Jego doktryną, zbawieniu ulega dusza człowieka a ciało jedynie czeka na zmartwychwstanie, i niezależnie od formy pochówku, ciało człowieka „w proch się obróci”.